4 Zamanlı Motorun Çalışma Prensibi

4 Zamanlı Motorun Çalışma Prensibi
4 Zamanlı benzinli ve dizel motorların çalışma prensipleri hakkında bilgileri öğrenmek için sayfayı okuyun.

Dört Zamanlı Motorların Çalışma Sistemi
1. Zaman : Emme İşlemi
2. Zaman : Sıkıştırma İşlemi
3. Zaman : Ateşleme (İş) İşlemi
4. Zaman : Egzoz İşlemi
Dört Zamanlı (Benzinli) Motorların Çalışma Prensipleri
1. Emme İşlemi: Hava-Yakıt karışımının silindire çekilmesi.
2. Sıkıştırma İşlemi: Silindire çekilen hava-yakıt karışımın sıkıştırılması
3. Ateşleme İşlemi: Sıkıştırılan hava-yakıt karışımının buji eteşlenmesiyle meydana gelen kıvılcımın yardımıyla yakılması.
4. Egzoz İşlemi: Silindir içindeki artık gazların dışarıya tahliye edilmesi.
Dört zamanlı motorlarda pistonun silindir içerisinde dört hareketinden bir iş elde edilir.
A.Ö.N. (Alt Ölü Nokta): Pistonun silindir içinde inebileceği en alt seviye noktadır.
Ü.Ö.N. (Üst Ölü Nokta): Pistonun silindir içinde çıkabileceği en üst seviye noktadır,
Günümüzdeki motorlu araçlar genelde 4 zamanlı motorlardan oluşmaktadır. Ancak motorlar çalışma zamanlarına göre dört ve iki zamanlı olarak ikiye ayrılmaktadır.
Emme İşlemi Zamanı: Piston Ü.Ö.N.'dan A.Ö.N.'ya hareket ederken emme subapı açılır ve silindir içerisine hava-benzin karışımı dolar. Piston A. Ö. N.'ya indiğinde emme süreci son bulur.
Sıkıştırma İşlemi Zamanı: Pistonun Ü.Ö.N' ya doğru hareket ederken her iki subap da kapalı durumdadır ve hava-benzin karışımı sıkıştırılmaya başlar. Piston Ü.Ö.N.'ya geldiğinde hava-benzin karışımını sıkıştırma işlemi biter.
Ateşleme (İş) İşlemi zamanı: Sıkıştırma sonunda basıncı ve sıcaklığı artmış olan hava-benzin karışımı,bujinin ateşlenmesiyle ortaya çıkan kıvılcımla ateşlenir ve yanma başlar. Yanma sonuncunda oluşan basınçla piston hızla aşağıya itilir ve krank mili döner. Piston A.Ö.N 'ya indiğinde ise  iş zamanı biter.
Egzoz İşlemi zamanı: Piston Ü.Ö N. 'ya çıkarken egzoz subabı açılır ve yanma sonucunda ortaya çıkan yanmış gazlar egzozdan dışarı atılır. Yanık gazlar piston Ü.Ö.N.'ya gelene kadar dışarıya atılır. Bu dört zaman ve işlem , düzenli olarak aynı şekilde tekrar eder ve çalışmasını sürdürür. Krank mili  bu dört zamanın ve işlemin sonunda  tam iki tur döner.
Dört Zamanlı (Dizel) Motorların Çalışma Prensipleri
1. Emme İşlemi: T emiz havanın silindire  çekilmesi
2. Sıkıştırma İşlemi: Silindire alınan havanın sıkıştırılması.
3. Ateşleme İşlemi: Sıkıştırılan havanın üzerine dizel yakıtın enjektörle püskürtülerek yakılması.
4. Egzoz İşlemi: Silindir içinde yanmadan sonra kalan atık gazların dışarıya atılması.
İki Zamanlı Motorların Çalışma Sıralaması
1. Zaman : Emme İşlemi - Sıkıştırma İşlemi
2. Zaman : Ateşleme (İş) İşlemi - Egzoz İşlemi
İki Zamanlı Motorların Çalışma Prensipleri
1. Emme-Sıkıştırma: Silindire hava-yakıt karışımının alınması ve sıkıştırılması.
2. Ateşleme-Egzoz: Sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ve atık gazların dışarıya atılması.
İki zamanlı motorlarda egzoz ve emme subapları bulunmaz. Subapların yerine, silindir duvarında bulunan açılmış emme ve egzoz çıkışları mevcuttur. Pistonun Ü.Ö.N. ile A.Ö.N. arasında iki kez hareketi ile Emme İşlemi - Sıkıştırma İşlemi- Ateşleme İşlemi - Egzoz  İşlemi zamanları meydana gelir. Genellikle  küçük su motorları ve motosiklet motorlarında bulunur .Çevrim pistonun iki hareketiyle oluşur ve her devirde bir iş elde edilmiş olur Krank mili ise bir tur döner.

Trafik Soruları Çöz
İlk Yardım Soruları Çöz
Motor Soruları Çöz
Trafik Adabı Çöz


ehliyet sınav sonuçları

ehliyet sınav soruları

ehliyet sınavı

ehliyet sinav sonuclari

ehliyet sınavı sonuçları

ehliyet soruları

ehliyet sonuçları

ehliyet sınav sonuçları sorgulama

ehliyet sınav soruları çöz
ehliyet sınavı çıkmış sorular
meb ehliyet sınav sonuçları
ehliyet çıkmış sorular
ehliyet sınavı soruları
ehliyet soruları çöz
ehliyet sınavı tarihleri
çıkmış ehliyet soruları
direksiyon sınavı tarihleri
mtsk sınav sonuçları